کانال تلگرام نسکوئیک

 

کانالی برای رشد و تغذیه کودکان و نوجوانان

وعده صبحانه مفید و متنوع (جذب ویتامین و پروتئین های لازم بدن)

عضویت در کانال نسکوئیک