ايران سنگين

 

کانالی برای علاقه مندان و رانندگان ماشین سنگین

جدیدترین ماشین های ساخنه شده

امکانات بهترین ماشین های دنیا و …

ارتباط با ادمین ، تبادل ، تبلیغ ، ارسال مطالب
پاسخ به سوالات فنی و مشاوره
@mhfar1965
@MohseeeenDN

عضویت در کانال ايران سنگين