ماشین سازی عدیلی

 

طراحی و تولید انواع دستگاه بسته بندی پیلوپک در ایران
اصفهان،شهرک صنعتی جی،خ چهارم،فرعی ششم،پلاک 87

عضویت در کانال ماشین سازی عدیلی