بیمه در کشور

 

حامد عسگری
مدرس فروش و بازاریابی بیمه های عمر
بنیانگذار سبک نانومارکتینگ در بازاریابی بیمه
طراح اولین دوره جامع آموزش فروش در صنعت بیمه کشور
نویسنده کتاب سیاره مشتری
موسس وبسایت آموزشی بیمه مارکتینگ؛ بزرگترین مرجع آنلاین آموزش فروشندگی بیمه در کشور

عضویت در کانال بیمه در کشور