Shokohi club

 

باشگاه فرهنگی ورزشی شهید شکوهی سنندج
دارای محیطی زیبا با رشته های ورزشی شنا کشتی زورخانه بدنسازی.    تبادل و

عضویت در کانال Shokohi club