کانال شعر بیراهه

 

دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سر برآورده شده در قلم
بخوان صدا را …
اینجا تلاقی نقطهء اشتراکیست میان من و تو به نام دلتنگی
ع.ه

عضویت در کانال شعر بیراهه