گروه كارخانجات طوس فدك

 

توليد كننده انواع ادوات ، سمپاشهاي موتوري،پشت تراكتوري بوم دار، توربين زراعي و باغي
توليد كننده انواع قطعات حجيم از جنس پلي اتيلن
با ١٥٠ نماينده در سراسر كشور

عضویت در کانال كارخانجات طوس فدك