آكادمي انرژي هاي تجديد پذير ايران

 

اولین و تنها دارنده مجوز آموزش در زمینه انرژی های پاک و تجدیدپذیر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

عضویت درکانال آكادمی انرژیهای تجديدپذير ايران