کنترل ریزش ممبر تلگرام

کنترل ریزش ممبر تلگرام

کنترل ریزش بعد از خرید ممبر تلگرام

ریزش  ممبر بعد از خرید ممبر یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از مدیران تلگرامی را در گیر کرده.شما باید بدانید

که ریزش ممبر یک امری کاملا طبیعی است.بنابراین مواظب باشید که تبلیغات مبنی بر (ممبر بدون ریزش) از پایه دروغی بیش نیست.

شما باید توجه داشته باشید که اگر ممبر واقعی خرید میکنید قطعا ریزش رو خواهید داشت چرا که این افراد می توانند به

صورت اختیاری از کانال خارج شود.

و همچنین اگر ممبر غیر واقعی (فیک) خرید می کنید بالاخره در یک بازه ی زمانی مشخص (5 ماه) تمام ممبر ها را از دست خواهید داد .

جلوگیری از ریزش ممبر بعد از خرید ممبر واقعی

دریافتیم که ریزش ممبر بعد از خرید ممبر واقعی امریست طبیعی اما آیا راهی وجود دارد که از این ریزش جلوگیری کرد یا

حداقل از شیب آن بکاهیم؟

نکاتی که باید برای کنترل ریزش ها به آنها توجه داشت:

اول: پست های تکراری و کپی از کانال های دیگر ممنوع

دوم: عدم تغیر عکس و اسم کانال (اسم و عکس کانال همانند شناسنامه کانال می ماند)

سوم:پست های خود را در فواصل زمانی خاصی در کانال قرار دهید (پست رگباری ممنوع)

چهارم: با کانال های با مضمون یکسان تبادل داشته باشید

پنجم: پست های خسته کننده و طولانی ممنوع

ششم: تبلیغات در مانال ها و گروه های دیگر نقش مهمی در جلوگیری از ریزش ها دارد.

 

موفق باشید.