مرکز توسعه کسب و کار برگ

 

مرکز توسعه کسب و کار برگ
مستقر در دانشگاه ازاد اسلامی قزوین و یکی از شرکت های دانش بنیان می باشد.
برای سفارش محصول خود می توانید به ای دی زیر پیام دهید
@bcdbargg

عضویت در کانال مرکز توسعه کسب و کار برگ