محبت

 

افسردگی،بی حوصلگی،استرس اضطراب،عدم اعتماد به نفس،حافظه ضعیف میخوای ازشرّشون خلاص بشی میخوای باتکنیکهای انگیزشی، مهارتهای زندگی و آرامشبخش آشنا بشی بفرما

عضویت در کانال محبت