مؤسسه انتشاراتی باربد

 

تولید و پخش انواع تقویم و سررسید 96
همراه با کلیه خدمات چاپ از قبیل :
طراحی و ساخت کلیشه – طلاکوب و داغی
اضافه کردن لت اول سررسید – چاپ سیلک

عضویت در کانال مؤسسه انتشاراتی باربد