مرد پاييزي

 

سعید عليپوريان
معاون و مشاور آموزشگاه موسیقی ترنم ساز
ترانه سرا، آهنگساز ، تنظیم کننده و خواننده

کانالهاي زیر نظر :
کانال موزیک  سنتی
@Myiranianmusic
کانال موزیک برای آرامش
@Onlymusicandnoting

عضویت در کانال مرد پاييزی