شرایط خدمات Telegram API

شرایط خدمات Telegram API

شرایط خدمات Telegram API


ما از همه توسعه دهندگان برای استفاده از API و کد منبع خود برای ایجاد نرم افزارهای پیامرسانی مثل Telegram در پلتفرم خود، رایگان استقبال می کنیم. برای اطمینان از ثبات و امنیت در سراسر اکوسیستم Telegram، تمام برنامه های مشتری شخص ثالث باید با شرایط سرویس زیر

1. حریم خصوصی و امنیت
الف: Telegram پلت فرم حریم خصوصی است. بنابراین، تمام برنامه های کاربردی مشتری باید از حریم خصوصی کاربران خود مراقبت و با دستورالعمل های امنیتی ما مطابقت داشته باشند.
ب: توسعه دهندگان می توانند برای افزودن ویژگی های جدید یا بهبود و گسترش ویژگی های Telegram موجود باشند، در صورتی که این اصلاحات این شرایط خدمات را نقض نکنند.
ج:  به عنوان یک توسعه دهنده سرویس گیرنده، باید اطمینان حاصل کنید که تمام ویژگیهای اساسی برنامه های اصلی Telegram صحیح و به طور پیش فرض در برنامه شما و زمانی که کاربران برنامه شما با سایر کاربران Telegram ارتباط برقرار می کنند، کار می کنند. ممنوع است که کاربران دیگر مشتریان Telegram را مجبور به دانلود برنامه خود کنند تا پیام های خاص و محتویات ارسال شده با استفاده از برنامه خود را مشاهده کنید.
د: ممنوع است از عملکرد Telegram تداخل داشته باشد. این شامل، شامل موارد زیر است: اعمال نفوذ از طرف کاربر بدون اطلاع کاربر و رضایت کاربر، جلوگیری از ناپدید شدن محتوای خود ، جلوگیری از آخرین وضعیت دیده شده و وضعیت آنلاین، سوء استفاده از وضعیت خواندن از پیام ها (به عنوان مثال اجرای یک حالت شبح)، جلوگیری از تایپ کردن وضعیت از ارسال / نمایش داده شده، و غیره

2. شفافیت


الف: شما باید api_id خود را برای درخواست خود به دست آورید.
ب:  API ما را به صورت رایگان ارائه می دهیم، اما کاربران باید از این واقعیت مطلع باشند که برنامه شما با استفاده از API Telegram و بخشی از اکوسیستم Telegram است. این واقعیت باید در برنامه توضیح در فروشگاه برنامه و در مقدمه برنامه در صورتی که برنامه شما آن را داشته باشد، برجسته باشد.
ج: برای جلوگیری از سردرگمی، عنوان برنامه شما نباید از کلمه “Telegram” استفاده کند. استثنا ممکن است در صورتی که کلمه “Telegram” پیش از کلمه “غیر رسمی” در عنوان ذکر شده باشد، انجام شود.
د: شما نباید از آرم رسمی Telegram برای برنامه خود استفاده کنید. هر دو مارک Telegram و لوگوی آن، علائم تجاری ثبت شده توسط قانون در  هر کشور محافظت می شوند.