کد IMEI

کد IMEI

چگونگی تشخیص گوشی های وارداتی مجاز(ریجستری)

گمرک ایران اعلام کرد از این پس مشترکین می توانند با بهره گیری از یک سامانه پیامکی و یا با استفاده از لینک مخصوص استعلام سریال گوشی های وارداتی گوشی های قاچاق را تشخیص دهند.برای تشخیص گوشی های قاچاق کافیست کد شماره شناسنامه  15 رقمی گوشی خود را به سامانه پیامکی یا لینک

مخصوص استعلام ارسال کنید.سپس پیامکی مبنی بر ثبت یا عدم ثبت شماره کد شناسنامه گوشی شما از طریق سازمان

گمرک ایران برای شما ارسال خواهد شد.

چگونگی تشخیص گوشی های قاچاق وارداتی(ریجستری)

هم اکنون نیز می توان از طریق سامانه، استعلام  شماره سریال گوشی های وارداتی اخود را دریافت کنید.به همین منظور،

ارائه ی شناسنامه بین مللی گوشی های همراه توسط وارد کنندگان الزامی می باشد و کلیه ی گوشی های وارداتی دارای

قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GMS،کد 15 رقمی مخصوص به خود را دارند.

در این کد اطلاعات منحصر به فرد گوشی از قبیل:مدل گوشی،شرکت سازنده و شرکت سازنده گوشی وجود دارد.جهت

تشخیص گوشی های مجاز از نمونه های غیر مجاز کافیست کد پونزده رقمی IMEI درج شده بر روی تلفن های همراه را

سامانه پیامکی 30008887 ارسال کنید و یا در سایت www.irica.ir و در بخش مخصوص استعلام گوشی های تلفن همراه،از

وضعیت گمرکی تلفن همراه خود مطلع شوید.