چگونگی تشخیص ممبر واقعی تلگرام

چگونگی تشخیص ممبر واقعی تلگرام

چگونه می توان ممبر واقعی تلگرام را تشخیص داد

امروزه یکی از دغدغه های کاربران تلگرام چگونگی تشخیص ممبر واقعی از ممبر محازی می باشد.شما عزیزان باید توجه

داشته باشین که ممبر واقعی اشخاص حقیقی فعال در تلگرام با حساب کاربری مشخص می باشد.

شاید تا کنون با کانالی با اعتبار پایین مواجه شده اید که تعداد ممبر بسیار زیاد را دارد و به این فکر افتاده اید که چگونه می

توان تشخیص داد که آیا ممبر های کانال مذبور واقعی هستند؟

در این مطلب نکاتی را به عرض شما عزیزان می رسانم که با توجه به آنها می توانید به سادگی ممبر های واقعی را از ممبر

مجازی تشخیص دهید.

چگونه می توان ممبر واقعی تلگرام را تشخیص داد

ابتدا باید تعریف دقیقی از ممبر مجازی داشته باشیم:

ممبر مجازی به واقع اکانت هایی هستند که با استفاده از شماره های مجازی ساخته شده اند.وبعد از گذشت یک بازه ی

زمانی مشخص (یک تا پنج ماه) حذف خواهند شد.(توجه داشته باشین در برخی از سایت ها ممبر مجازی را به عنوان ممبر

فیک به فروش می رسانند و مدعی هستند که ریزش نخواهد داشت)

حال تعریف دقیقی از ممبر واقعی داشته باشیم:

ممبر واقعی افراد حقیقی و فعال در تلگرام می باشند که می توان با چندین روش متفاوت آنها را جذب کنید.

حال به چند وجه تفاوت ممبر واقعی و مجازی می پردازیم

ابتدا باید توجه داشته باشید که ممبر واقعی دارای ریزش تجریجی می باشد ولی ممبر مجازی ریزش تدریجی ندارد ولی بعد از

گذشت بازه ی زمانی مشخص قطعا حذف خواهند شد

نکته دوم: برسی کردن ممبر های کانال و گروه تلگرام می باشد.شما در گروه محدودیتی برای چک کردن ندارین ولی در کانال

تلگرامی تنها می توانید دویست نفر آخر را چک کنید

نکته سوم: توجه به میزان بازدید کننده می باشد.ممبر های مجازی تنها لحظه ی ورود به کانال بازدید می کنند و بعد از آن دیگر

بازدیدی نخواهند داشت

 

 

 

موفق باشید