استخاره و تعبیر خواب

 

استخاره و تعبیر خواب _کشف مطلب
جهت طرح استخاره و ….به آی ذیل پیام بدید
پیام رمزگذاری شده نفرستید چون قبل از مطالعه بنده امکان دارد حذف شود
برای هرنیت فقط یکبار باید استخاره کرد و اگر دوبار گرفتید و جوابهامتفاوت بود فقط استخاره اول ملاک است
@Almozzammel

عضویت در کانال استخاره و تعبیر خواب