ترجمه آهنگ آمپلی فایر

 

میخای بفهمی تو آهنگای خارجی چی میگن؟؟
آمپلی فایر همونی رو ترجمه میکنه که تو دوس داری

عضویت در کانال ترجمه آهنگ آمپلی فایر