لنگ درازReviewed by FoSTeR on Nov 3Rating: 4.0کانال لنگ درازکانال لنگ دراز
کانال لنگ دراز

کانال لنگ دراز

 

دیر یا زود آدم پیر و خسته می شود درحالی که از اطراف خود غافل بوده است. آن وقت دیگر رسیدن به آرزوها و اهداف هم برایش بی تفاوت می شود و فقط او می ماند و یک خستگی بی لذت و فرصت و زمانی که ازدست رفته و به دست نخواهد آمد.

لینک عضویت در کانال لنگ دراز