نکات مهم قبل از ثبت سفارش

توضیح ممبر واقعی گروه : در این روش افراد به صورت اجباری به گروه اضافه میشوند و فعالیت بالایی دارند و به دلیل نداشتن محدودیت ممکن است هر نوع فعالیتی در گروه انجام دهند – ریزش ممبر واقعی گروه بین 30 تا 60 درصد میباشد .

از فرم زیر برای ثبت سفارش اقدام کنید

خرید ممبر واقعی و مجازی گروه