شبکه اجتماعی، حریم خصوصی، حفاظت اطلاعاتReviewed by علیرضا امیری on Nov 6Rating: 4.0شبکه اجتماعی، حریم خصوصی، حفاظت اطلاعاتشبکه اجتماعی، حریم خصوصی، حفاظت اطلاعات از نکات مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی می باشد.در زمینه بزرگتر داده کاوی، اندازه قابل توجهی از تجزیه و تحلیل مولد به طوری که برای یادگیری می تواند یافت می شود سوابق پیشرفته رفتار انسان در سازمان های بین فردی بدون نقض حریم خصوصی کاربران. بدین ترتیب، اطلاعات باید به نحوی قابل دسترسی باشد که حفظ حریم خصوصی باید حفظ شود و حفاظت بسیار زیاد باشد

شبکه اجتماعی، حریم خصوصی، حفاظت اطلاعات


شبکه اجتماعی، حریم خصوصی، حفاظت اطلاعات از نکات مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی می باشد.در زمینه بزرگتر داده کاوی، اندازه قابل توجهی از تجزیه و تحلیل مولد به طوری که برای یادگیری می تواند یافت می شود
سوابق پیشرفته رفتار انسان در سازمان های بین فردی بدون نقض حریم خصوصی کاربران. بدین ترتیب،
اطلاعات باید به نحوی قابل دسترسی باشد که حفظ حریم خصوصی باید حفظ شود و حفاظت بسیار زیاد باشد
دقیق از سوي ديگر، سوء ظن وجود دارد كه هر شخص خارجي كه اطلاعاتي را از بين مي برد، مي تواند باشد
به عنوان قابل اعتماد به نظر می رسد حقیقت بعید به نظر می رسد، به دلیل نقطه اصلی از اولویت است که استفاده از تمام اطلاعات،
از جمله شناسایی و ظریف، ممکن است برای این جلسات فراهم کند. با توجه به نمونه خاصی از
سازمان های بین فردی، معیار پایه ای که می تواند دریافت شود، کیفیت کافی است
حریم خصوصی فردی که وابستگی را بیان می کند.

 گفته نویسندگان ، که پیش بینی کرده بود که هر نوع معاینه ای در مورد تعداد ساکنان در
مشتریانی که تمایلات خود را بیان می کنند، بنابراین خطرات حفاظت و همچنین تحقیقات حیاتی را از بین می برند. گزاره
هنوز هم ارتباط خود را با پروفایل های سازمان های بین فردی کاربران خود آماده می کند، با این حال به مشتریان اجازه می دهد
شریک برخی از برآوردهای اموال تضمین شده با اعتبار خود را، با انتخاب هر بار که آنها اعتبار صادر می کنند
نیاز به کشف کردن در چشم انداز حاشیه حریم خصوصی ، موضوع حریم خصوصی تحت بررسی قرار گرفته است
و حصول اطمینان از اهمیت اساسی که توسط گروه آکادمیک اختصاص داده شده، مورد توجه قرار گرفته است. برای اطمینان ازحریم خصوصی مشتریان با شناسایی ویژگی ها، و نه ناشناس بودن ناشی از آسیب پذیری. بنابراین، با وجود این واقعیت
که از یک دیدگاه تخصصی تنها پاسخ ما به حریم خصوصی نزدیک تر است به عنوان حفاظت در دراز مدت فرد
اطلاعات مشتریان تضمین شده است.
علاوه بر این، معاینه ناشناخته مربوط به صفات مختلف جمعیت عمومی که چنین ارتباطی داشتند
یک تماشا بدون هیچ گونه خطر برای حفظ حریم خصوصی کاربران ذخیره می شود، به همین دلیل است که هیچ راهی واقعی برای ارتباط با این موارد وجود ندارد
داده ها به یک کاربر خاص. علاوه بر این، پیش شرط های بالا آنچه را که توسط وحی خاص و کمی داده می شود، بیان می کند
مسئولیت رویکرد، با این حال استفاده فوری از چنین راه هایی برای مقابله با پرونده ما، از زمانیکه اینها حل نشده است، حل نخواهد شد
مکانیسم اجازه می دهد که بیگانه ها به دنبال کاربر بپردازند، و پس از آن بی دقتی را شکست می دهند. این مسئله به این صورت است
بی نظیر نیست راه حل کلیدی به یک کنفرانس رمزنگاری بستگی دارد که حریم خصوصی آن عمدتا در نظر گرفته شده است
عدم امکان لگاریتمهای گسسته و قدرت تقریبا کور امضاء . به عنوان یک واقعیت، ما می توانیم
فیس بوک را فكر كنید كه این تنها ارتباط مثبتی با مواد آنلاین نیست، بعلاوه به عنوان مركز انجام شده است
توسط کاربران اجتماعی. حفظ حریم خصوصی کاربران ثبت شده، نقش مرکزی مقامات و انحراف از آن است
سیاست داده شده به طور کامل حکومت سیاست سازمانی را خراب می کند که به نوبه خود منجر به خسارت جدی به
حقوق اساسی جامعه. در رسانه های اجتماعی، برخی از داده های خصوصی توسط کاربر unknowingly و یا به اشتراک گذاشته شده است
داوطلبانه گاهی اوقات جزئیات خصوصی به غیر از مواردی که عمدا توسط کاربران به اشتراک گذاشته می شود از آنها استخراج می شود
طور غریزی با ارائه برخی از مزایای آن. از طریق خدمات شبکه اجتماعی مبتنی بر مکان (LBSNS) مانند
FireEagle، Googleبه در نزدیکی و غیره، شما قادر به شناسایی مکان یک فرد هستید. حتی شما قادر به
محل سکونت دوستان خود را شناسایی کنید